Intra Blog

Ajánlott linkek

 

Rólunk

Baldauf Aladár

Vállalkozók Szövetsége elnöke

image1

Nagy öröm számomra, hogy elindult a Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvány (MGFA). Az MGFA sokrétű, fontos társadalmi integráló szerepe van már most is, és azt remélem, nagyon hamar még lényegesebb szerepet vállal a magyar társadalom és gazdasági élet alakításában. Nagy szüksége van az országnak egy ilyen típusú szervezetre, amely non-profit alapon kíván a magyar gazdasági szereplők életén könnyíteni. A Vállalkozók Szövetsége számára nagy öröm a közös munka. Sok sikert kívánok az alapítvány céljainak eléréséhez!

 

Ha érdekli az alapítvány tevékenysége, vagy kapcsolatba szeretni lépni az MGFA-val, mert véleménye, javaslata van, kérem, tegye meg ezt az MGFA elérhetőségein, hiszen az Ön véleményére is nagy szükségünk van!

 

kapcsolat

Célok

MGFA

Alapító okiratában szereplő célok

 

Az Alapítvány célja a politikai kultúra és a magyar gazdaság fejlesztése. Célja, hogy segítse a magyar vállalkozásokat abban, hogy új piacokat találjanak ill. a már meglévő piacokon megvethessék lábukat.

Ehhez kapcsolódóan célja az ország határain belül, illetve a határon túli magyarlakta területeken tudományos, kutatási tevékenység szervezése, elsősorban a társadalomtudományok (történelem, közgazdaságtan, jog, politika, szociológia stb.) körében, majd részben ezen kutatások eredményeinek felhasználásával is oktatási, ismeretterjesztő tevékenység végzése, mely jelentős mértékben hozzájárulhat az állampolgárok közéleti ismereteinek szélesítéséhez, a politikai szféra, a gazdaság, a pártok és az állampolgárok kapcsolatának erősítéséhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További célok, feladatok

 

A professzionális politika tudományos igényű vizsgálata

Célja ezen túl a professzionális politika tudományos igényű vizsgálata, majd ennek eredményeként javaslatok, új módszerek, eljárások kidolgozása a politikai tevékenység minőségének, hatékonyságának javítása érdekében, amelyek a politikai rendszer egészének jobb, hatékonyabb, a közjót fokozottan szolgáló működéséhez járulhatnak hozzá.

"A nemzet közös ihlet." (József Attila)

Az Alapítvány az alábbi, cél szerinti tevékenységeket végzi:

tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tehetséggondozás; korszerű oktatási, tudományos, ismeretterjesztő tevékenységi formák szervezése illetve támogatása; az alapítvány céljait szolgáló kutatási tevékenység szervezése illetve támogatása; előadások, konferenciák szervezése illetve támogatása; tanulmányok, szakkönyvek, egyéb, az alapítvány célját szolgáló kiadványok kiadása, illetve kiadásuk támogatása; bel- és külföldi szaklapok, szakfolyóiratok ill. szakkönyvek megvásárlása;

"A jövendő terhe vállaidon fekszik; légy erős, légy törhetetlen, hogy azt diadalmasan elviselhesd. Mi egy szabad hazát adunk nektek örökségbe s a túlvilágról is eljövünk számon kérni, hogy tartottátok fenn a magyarok hazáját. Isten vezéreljen minden pályátokon." (Jókai Mór)

Adomány

A fenti feladatok ellátásra az Alapítvány Oktatási Kutatási Központot alapíthat és működtethet.

 

Paypal-számlák:

 

Segítsen 2010 Ft-tal,

hogy segíthessünk!

 

Kérjük, - lehetősége szerint -

támogassa kampányunkat!

 

Moneybooker-számla: