Intra Blog

Ajánlott linkek

 

Társadalmi Kamara

Fogyasztási jogok

image1

A fejlett ipari társadalmakban immár teljesen világos, hogy a fogyasztáshoz kapcsolódó jogok nagy hangsúlyt kapnak a XXI. században. Magyarországon is fel kell ismerni, hogy a fogyasztáshoz, a fogyasztóvédelemhez járuló jogok a emberek állampolgári jogává kell válniuk. Ennek segítségével lehet megakadályozni a hamisított élelmiszerek értékesítését, a rossz minőségű szolgáltatások/áruk elterjedését az országban.

Gyakorta tapasztalhatjuk, hogy fogyasztásunk kapcsán – szándékkal vagy anélkül - állampolgári jogokat kíván sérteni a kormányzat ill. egyes kormányzati körök, vagy multinacionális cégek, bankok és más gazdasági szervezetek.

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy azokhoz a személyes adatokhoz, melyekhez fogyasztásunk kapcsán jutottak hozzá a gazdasági/társadalmi szereplők, mindenképpen kiemelt védelem alatt álljanak. Csak néhány példa: a vásárlásaink útján jelentős adatokhoz férhetnek hozzá, mint például fogyasztási szokások, reklám-befolyásolhatóság, de szélsőséges esetben még arról is tudomást szerezhetnek illetéktelenek - pl. gyógyszerfogyasztásunk kapcsán - milyen típúsú és mértékű egészségügyi problémákkal kűzdünk stb.

 

Ki kell követelnünk és a kormányzattól el kell várnunk, hogy védje a fogyasztás kapcsán megszerezhető személyes adatainkat!

 

Fogyasztóvédelem

Hatóságok és lehetőségek

 

Mindamellett, hogy a fogyasztáshoz kapcsolódó jogainkat nem teljes körben védik a jogszabályok, mindemellett a meglévő hatóságok és szervezetek sem látják el megfelelően a feladataikat, gyakran a hatósági kör és felelősségek széttagolása miatt. De vannak más okok is, egy energiaszolgáltató ex-multivezér nem lehet a szakirányú hivatal vezetője.

 

Minthogy aggályosnak tartjuk azt is, hogy a PSZÁF vezetői a bankvezérek közül kerülnek ki. De a hírközlés és közlekedés területén sem sokkal jobb a helyzet.

 

Az MGFA célja, hogy olyan szervezetek jöjjenek létre, amelyek nem a kormányzat előretolt bástyája, hanem a kisfogyasztók érdekeit képviseli.

 

És a kkv-kat is kisfogyasztóknak tekintjük, hiszen egy néhány millió forintos árbevétel hogyan állhatna szemben - eséllyel - a multikkal, ha nincs segítsége?

Ötletek

Társadalmi kamara

Minden bizonnyal Ön is találkozott már hasonló anomáliával, és Önt is - a legjobb esetben - csak bosszantotta, rosszabb esetben, anyagilag is kárt okozott egy multi az erőszakos piaci magatartásával. Írja meg nekünk a történetét!

"A negatív gondolkodás határt szab a teljesítménynek. Ha viszont ezt megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik." (Amby Burfoot)

Fogyasztási jogokért folytatott harc

Számos történetben érintett, a saját példáján érzi, hogy elbántak Önnel, mással is ez történt, csak éppen nem ismerik egymást! Az MGFA célja, hogy a kisfogyasztókkal együtt lépjen fel, hogy fogyasztási jogainkat ne tudják csorbítani! Még ma írja meg nekünk, ha úgy érzi, nem megfelelően bántak el Önnel, nem úgy intézték panaszát ügyeit, ahogy elvárta volna.

"Ahogyan a fa minden évben ugyanazt a gyümölcsöt hozza, és az mégis mindig új, ugyanúgy a maradandó értékű gondolatokat is állandóan újra kell alkotni." (Albert Schweitzer)

kapcsolat