Intra Blog

Ajánlott linkek

 

Oktatás

Oktatás

MGFA

image1

A Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvány több oktatási célt is felvállalt tevékenysége kapcsán. Az MGFA kiemelt célja, hogy a politikai és pénzügyi kultúrát, valamint a környezettudatos életet a gyerekek már az általános iskolában elsajátítsák.

 

 

Oktatás

Pénzügyi kultúra

 

A magyar társadalom zöme nem igazán ért még alapszinten sem a pénzügyekhez - még alapszintem sem. Az MGFA véleménye nem az, hogy ennek okát abban kell keresni, hogy nem mindenki végzett egyetemet vagy főiskolát. Mindannyian valljuk, hogy jogunk van ahhoz, hogy megtervezzük életünket, foglalkozásunkat, a gyermekeinket (hány gyermeket és mikor szeretnénk stb.), az élet körülményeihez az is hozzátartozik, hogy megtervezhessük a jövőnk pénzügyeit úgy, hogy ahhoz ne kelljen egyetemi diploma. Elvárhatjuk, hogy – figyelemmel a körülményekre – a lehető legjobb pénzügyi döntéseket hozzuk, de ahhoz az is szükséges, hogy legyenek információink, továbbá, hogy azok az információk megbízhatóak legyenek.

 

Az MGFA azt a célt tűzte ki, hogy már az általános iskolában szerezhessenek alapvető pénzügyi ismereteket a gyerekek, így sokkal kevesebbszer fordul majd elő, hogy az emberek túlköltekeznek, vagy olyan pénzügyi megoldásokat adnak el nekik, melyre vagy nincs is szükségük, vagy a pénzügyi kereteikkel nem megvalósítható, így veszteséges tranzakció.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktatás

Politikai kultúra

A társadalom érdekeivel szemben gyakorta tapasztalhattuk, hogy kisebb csoportok – politikai érdekeik szerint – törekszenek túlzott társadalmi befolyást szerezni, és ezzel aláássák a demokrácia sarkköveit. A mai Magyarországon nagyon is ismert kifejezések: „árokásás”, „hatalomból való kirekesztés” stb. Ez ellen is harcolni kell, és törekedni arra, hogy nyitott, egészséges társadalmat építsünk, ahol a különböző társadalmi csoportok nem elszigeteltek egymástól, hanem a csoportok között kommunikáció van, még akkor is, ha ez - látszólag – nem vezet eredményre.

 

Az MGFA elkötelezett a nyitott társadalom létrejöttében és fenntartásában.

"A természet nem szegi meg a törvényét." (Leonardo da Vinci)

Környezettudatos élet

Ma már az általános iskolai képzésben természetesen szerepelnek olyan tantárgyak, melyeket a környezet- és természetvédelemről is szólnak, de ez nem elégséges, azt gondoljuk, hogy ennek a tudatosságnak a kialakítását még nem sikerült az általános iskolai képzésben elérni, pedig ez elsőrendű cél. A gyerekek még oktathatóak lennének, de mit ér, ha a szüleik, a környezetük nem követi a tudatosság elveit, és a gyakorlati életben nem valósítja meg a környezettudatos élet fegyelmét. Ezért ebben a médiának is nagy szerepe van. Abban, hogy megértsük, az üvegházhatás, a kibocsátás, a széndioxid általános szintje milyen kapcsolatban áll a különböző gazdasági jelenségekkel, mint pl. a klímamenekültek helyzetével, az egyes országok elszegényedésével és a mezőgazdasági konjunktúrával stb.

 

Az MGFA feladata az, hogy a tömegmédiát próbálja befolyásolni olyan irányba, hogy ezt a nagy kérdéskört közelebb hozzuk: közelebb, az állampolgár szintjére, így a felelősségét is, mert ugyan az állampolgár kibocsátása – az iparhoz képest – nem számottevő, de a több millió állampolgáré egyben azonban – már igen.

"Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja." (Móricz Zsigmond)